Studenckie Koło Wolontariatu, którego celem jest rozwijanie u młodzieży wrażliwości na potrzeby innych ludzi, niesienie bezinteresownej pomocy i nabywanie doświadczeń wynikających ze specyfiki zawodów medycznych. Koło propaguje idee wolontariatu wśród młodzieży i społeczności lokalnej, przygotowuje wolontariuszy do świadczenia usług, angażuje młodzież w akcje i programy o zasięgu ogólnopolskim i europejskim, pozyskuje środki finansowe. Członkowie koła organizują i uczestniczą w różnych akcjach charytatywnych tj. Dzień Dziecka, Mikołajki dla dzieci z SPZOZ w Sanoku czy akcja „Ziemia sanocka dla szpitala”. Działalność w kole daje satysfakcję z niesienia pomocy potrzebującym, szansę zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń, pokazuje jak można pożytecznie spędzić swój wolny czas.
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Opiekun koła: mgr Teresa Maliwiecka i mgr Małgorzta Dżugan