Sprawozdanie z realizacji programu edukacyjnego dla młodzieży z zakresu profilaktyki raka piersi

18.06.2019

Sprawozdanie z realizacji programu edukacyjnego dla młodzieży

z zakresu profilaktyki raka piersi

 

Edycja VII

Rok akademicki 2018/ 2019

 

        W Zakładzie Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. Grodka w Sanoku zakończyła się kolejna edycja szkolnego programu edukacyjnego pod hasłem „ZDROWE PIERSI”, w którym wzięło udział ponad 200 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Sanoka i okolic, wraz z nauczycielami. Program realizowano we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Sanoku.

    Poruszana problematyka była odpowiedzią na aktualne problemy zdrowotne społeczeństwa.  Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem  złośliwym  u kobiet w większości krajów rozwiniętych świata. W Polsce stanowi około 23% ogółu zachorowań na nowotwory płci żeńskiej i odpowiada za około 14% zgonów nowotworowych u kobiet. Rak  piersi w większości dotyka kobiety po 50 roku życia, choć coraz częściej rozpoznawany jest u młodszych pacjentek. U kobiet w wieku 20-49 lat w ciągu ostatnich 30 lat zachorowalność na raka piersi wzrosła prawie 2-krotnie. Wcześnie wdrożona profilaktyka pozwala wykryć zmiany nowotworowe we wczesnym stadium rozwoju i umożliwia skuteczne leczenie. Wśród Polek i ich rodzin nadal występuje niska świadomość znaczenia profilaktyki raka piersi.

 Celem programu edukacyjnego było przekazanie młodzieży podstawowej wiedzy na temat raka piersi, ukazanie znaczenia badań profilaktycznych we wczesnym rozpoznawaniu choroby oraz kształtowanie trwałej odpowiedzialności za zdrowie własne oraz swojego otoczenia.  Szczególny nacisk położono na naukę samobadania piersi.

Program edukacyjny obejmował:

  • przekazanie podstawowej wiedzy na temat raka piersi z uwzględnieniemm.in.: epidemiologii, czynników ryzyka, objawów choroby;
  • ukazanie znaczenia badań profilaktycznych we wczesnym rozpoznawaniu raka piersi;
  • kształtowanie postaw prozdrowotnych (samokontrola organizmu, wyrobienie nawyku poddawania się badaniom profilaktycznym);
  • naukę prawidłowej techniki samobadania piersi;
  • przygotowanie do pełnienia roli lidera edukacji zdrowotnej w swoim najbliższym otoczeniu (rodzina, znajomi), w zakresie motywowania do podjęcia działań profilaktycznych.

 

Program edukacyjny rozpoczynała krótka prezentacja multimedialna wprowadzająca w tematykę raka piersi, następnie młodzież ćwiczyła w grupach technikę prawidłowego samobadania piersi, przy użyciu modeli. Każdy uczestnik programu otrzymał ulotki tematyczne. W czasie zajęć młodzież miała możliwość zapoznania się z Instytutem Medycznym, m.in. z salą historyczną oraz pracowniami, gdzie studenci kierunków pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne nabywają umiejętności praktycznych.

Zajęcia edukacyjne prowadzone przez mgr Elżbietę Trebenda oraz studentów 3 roku kierunku pielęgniarstwo umożliwiły młodzieży zdobycie wiedzy w zakresie profilaktyki raka piersi i nabycie umiejętności samobadania piersi. Studenci, realizując zajęcia z promocji zdrowia, poprzez bezpośredni kontakt z uczniami, mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności dydaktycznych w zakresie przekazywania wiedzy, kształtowania umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych.

    Wszystkim uczestnikom dziękujemy za skorzystanie z naszej oferty edukacyjnej i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach programów z zakresu edukacji zdrowotnej.

 

Galeria zdjęć