Koło Naukowe Ratowników Medycznych, założone w 2010 roku skupia tylko studentów kierunku ratownictwo medyczne. Powstanie koła jest ściśle związane z chęcią wspólnego poszerzania wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie ratownictwa. Głównym celem działalności koła jest rozwijanie naukowych zainteresowań studentów, doskonalenie profesjonalnego działania ratowniczego, edukacja i uczenie wśród społeczeństwa postawy gotowości do udzielania pierwszej pomocy. Koło przygotowuje pokazy ratownictwa, wspólne warsztaty, organizuje i wyjeżdża na konferencje, a także promuje idee nowoczesnego ratownictwa medycznego w środowisku lokalnym. 
Opiekunem koła jest dr n. med. Jarosław Sawka