Koło Naukowe Ratowników Medycznych, założone w 2010 roku skupia tylko studentów kierunku ratownictwo medyczne. Powstanie koła jest ściśle związane z chęcią wspólnego poszerzania wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie ratownictwa. Koło przygotowuje pokazy ratownictwa, wspólne warsztaty, orgaizuje i wyjeżdża na konferencje, a także promuje idee nowoczesnego ratownictwa medycznego w środowisku lokalnym.

Opiekun koła: dr n.med. Jarosław Sawka