Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarek: zebrania członków koła odbywają się regularnie co 2 tygodnie. Głównym celem działalności koła jest przygotowywanie studentów do podjęcia aktywności naukowo-badawczej. Studenci przygotowują referaty w formie prezentacji multimedialnych, na których przedstawiają opracowania wyników przeprowadzonych badań. Studenci uczestniczą w organizowanych poza Instytutem spotkaniach naukowych, dyskusjach, seminariach i konferencjach. Opiekunem koła jest dr n. o zdr. Aneta Mielnik Profil na Facebooku