DYREKTOR INSTYTUTU MEDYCZNEGO

 • dr n. o zdr. Izabela Gąska

Kierownik Zakładu Fizjoterapii

 • dr n. med. i n. o zdr.  Mateusz Niemiec

Kadra naukowo - dydaktyczna kierunku fizjoterapia

 • dr hab. Tomasz Halski, prof. ucz.
 • dr hab. Wojciech Roczniak, prof. ucz.
 • prof. zw. Elżbieta Pac – Kożuchowska
 • prof. zw. Katarzyna Sygit
 • dr Mateusz Niemiec
 • dr Magdalena Babuśka – Roczniak
 • dr Katarzyna Naparło
 • dr Jarosław Sawka 
 • mgr Dorota Jarosz
 • mgr Małgorzata Dżugan
 • mgr Mateusz Kowalski
 • mgr Barbara Sokołowska
 • mgr Krzysztof Sośnicki

Kadra medyczna wspomagająca kształcenie na fizjoterapia

 • mgr Damian Kuzian
 • mgr Jan Lech
 • lek. Igor Wójciak

Kadra spoza Instytutu Medycznego prowadząca kształcenie na kierunku fizjoterapia

 • dr Katarzyna Serwatko
 • dr Tomasz Pietrycki
 • mgr Mateusz Roczniak
 • mgr Marcin Stach
 • ks. dr Tomasz Stec
 • mgr Grzegorz Kozak
 • mgr Marcin Wrona
 • mgr Michał Żuk