Lp.  Pełniona funkcja

Imię i nazwisko Pracownika

PIELĘGNIARSTWO - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

1. 

Opiekun I roku studiów
Starosta Leń Mariusz, Pogorzelec Dominika, Kochanowska Weronika                                                     

mgr Dorota Gembalik
2. 

Opiekun II roku studiów
Starosta Kotlarz Ewelina

mgr Małgorzata Dżugan
3. 

Opiekun III roku studiów
Starosta Hnatyk Anna

mgr Elżbieta Oliwko

RATOWNICTWO MEDYCZNE - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

1.

Opiekun I roku studiów
Starosta Kasperkowicz Mateusz, Rapacz Grzegorz

mgr Wojciech Rogoz
2.

Opiekun II roku studiów
Starosta Słysz Grzegorz, Bazylak Anna, Krystian Leja

mgr Marcin Strzałka
3.

Opiekun III roku studiów
Starosta Golonka Dawid

mgr Hubert Marek

PIELĘGNIARSTWO - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

1.

Opiekun I roku studiów
Starosta Jankiewicz Katarzyna, Krajewska Wiktoria

dr Krzysztof Jakubowski

2.

Opiekun II roku studiów
Starosta Szymula Paulina, Bacior Joanna

mgr Edyta Krowicka

PIELĘGNIARSTWO - STUDIA POMOSTIOWE

1. 

Opiekun II roku studiów
Starosta Wolański Kazimierz

dr Ewa Poźniak

FIZJOTERAPIA - STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

1. 

Opiekun I roku studiów
Starosta Froń Katarzyna, Niesytto Michał

mgr Dorota Jarosz
1.  Opiekun koła naukowego:  Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarek

dr Aneta Mielnik
dr Krzysztof Jakubowski
mgr Marzena Szuwalska

2.  Opiekun koła zainteresowań: Studenckie Koło Wolontariatu mgr Małgorzata Dżugan
3.  Opiekun koła zainteresowań: Koło Honorowych Dawców Krwi „Studencki Dar” mgr Edyta Krowicka
4.  Opiekun koła zainteresowań: Koło Naukowe Ratowników Medycznych

dr Jarosław Sawka
mgr Wojciech Gierlach

5.  Osoby odpowiedzialne za stronę internetową Instytutu Medycznego/Zakładu

dr Aneta Mielnik
mgr Elżbieta Kaczmar
mgr Krzysztof Sośnicki
mgr Mateusz Niemiec

6.  Instytutowy/zakładowy opiekun praktyk studenckich mgr Lucyna Gazdowicz
7.  Prowadzenie Kroniki Zakładu Pielęgniarstwa mgr Marzena Szuwalska
8.  Opieka nad salą historyczną  dr Grażyna Rogala - Pawelczyk
9. 

Koordynatorzy działań w zakresie promocji zdrowia

mgr Elżbieta Kaczmar