DYREKTOR INSTYTUTU MEDYCZNEGO

 • dr n. o zdr. Izabela Gąska

Kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego

 • mgr Krzysztof Sośnicki

Kadra prowadząca kształcenie na kierunku ratownictwo medyczne

 • prof. zw. Irena Dorota Karwat
 • prof. zw. Elżbieta Pac – Kożuchowska
 • dr hab. Andrzej Kotela, prof. ucz.
 • dr hab. Andrzej Pluta, prof. ucz.
 • dr hab. Wojciech Roczniak, prof. ucz.
 • dr Magdalena Babuśka – Roczniak
 • dr Beata Bałon
 • dr Jarosław Sawka
 • dr Marek Wojtaszek
 • dr Magdalena Konieczny
 • dr Aneta Mielnik
 • mgr Krzysztof Sośnicki
 • mgr Wojciech Gierlach
 • mgr Hubert Marek
 • mgr Wojciech Rogoz
 • mgr Marcin Strzałka
 • mgr Mateusz Niemiec
 • mgr piel. Elżbieta Trebenda
 • mgr Robert Płaziak
 • mgr Mateusz Kowalski
 • mgr Barbara Sokołowska

Kadra medyczna wspomagająca kształcenie na kierunku ratownictwo medyczne:

 • prof. zw. Piotr Książek
 • lek. med. Kazimiera Dołoszycka
 • lek. med. Agata Ściborowicz
 • lek. med. Adam Siembab
 • lek. med. Igor Wójciak
 • lek. med. Wojciech Biernikiewicz
 • mgr Barbara Bindas
 • mgr Beata Pieszczoch
 • mgr Ryszard Prosiecki
 • mgr Adam Słoniewski
 • mgr Agnieszka Sośnicka
 • mgr Jerzy Jakieła
 • mgr Mateusz Roczniak
 • mgr Lesław Penar

Kadra spoza Instytutu prowadząca kształcenie na kierunku ratownictwo medyczne:

 • dr Grzegorz Klimkowski
 • dr Alicja Kawalec-Przetacznik
 • dr Monika Stącel
 • dr Magdalena Materniak
 • dr Tomasz Pietrycki
 • mgr Ryszard Petryk
 • mgr Michał Żuk
 • mgr Marcin Wrona
 • mgr Luba Lewicka
 • mgr Aleksandra Korpal
 • mgr Mateusz Roczniak
 • mgr Paulina Bożek