DYREKTOR INSTYTUTU MEDYCZNEGO

dr Izabela Gąska

Kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego

mgr Krzysztof Sośnicki

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek 11.00-12.00, piątek 11.00-12.00