Studentki PWSZ w Centrum Symulacji Medycznej w Lublinie

10.12.2018

Dzięki staraniom dr Krzysztofa Jakubowskiego opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Pielęgniarek w dniu 07.12.2018 r. 12 osobowa grupa studentek działająca w w/w Kole wraz z opiekunem - mgr Małgorzatą Dżugan, miała okazję zwiedzić Centrum Symulacji Medycznej, funkcjonującym przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (CSM). Studentki mogły obejrzeć pracownie i laboratoria Centrum dzięki uprzejmości Pana kierownika CSM dr hab. n. med. Kamila Torresa. Członkowie Koła Naukowego zostali zapoznani z zasadami pracy oraz funkcjonowania CSM przez pracownika naukowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dr Wiesława Fideckiego, który oprowadził studentki po pracowniach, dokładnie objaśniając jak w symulowanych warunkach klinicznych, przy użyciu specjalistycznych symulatorów i fantomów, studenci pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego i kierunku lekarskiego, zdobywają umiejętności praktyczne oraz uczą się pracy zespołowej.

Podczas wizyty, studentki miały możliwość zapoznania się funkcjonowaniem: symulatora ambulansu, sali oddziału intensywnej terapii, szpitalnego oddziału ratunkowego, bloku operacyjnego, sali pielęgniarskiej - symulacji wysokiej wierności, sali do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, pracowni do nauki umiejętności technicznych, traktu porodowego, sal OSCE, sal dla pacjentów standaryzowanych.

Profesjonalne symulatory wysokiej wierności umożliwiają wielokrotne odtworzenia każdej krytycznej sytuacji, która zagraża zdrowiu i życiu prawdziwego pacjenta, a tym samym doskonalenie umiejętności personelu medycznego bez narażania na wystąpienie niebezpieczeństwa dla osób żyjących podczas wykonywanych procedur medycznych. Zajęcia w salach symulacyjnych są nagrywane z użyciem kamer i mikrofonów, a następnie zarejestrowane wyniki działań studentów, omawiane razem z nauczycielem w innych salach debriefingu.

Egzamin z umiejętności praktycznych OSCE (Obiektywny strukturyzowany egzamin kliniczny) przeprowadzany jest w specjalnie do tego przygotowanych salach OSCE, które są tak zaaranżowane, aby jak najwierniej oddawały rzeczywiste warunki szpitalne. Egzamin podzielony jest na tzw. stacje. Do każdej stacji przypisane jest osobne zadanie egzaminacyjne i egzaminator, który ocenia studenta na podstawie check-listy. Wszyscy studenci rozwiązują zadania w jednakowym dla wszystkich przedziale czasowym, a ocena odbywa się według identycznych kryteriów, co umożliwia obiektywną i sprawiedliwą ocenę umiejętności zdobytych podczas zajęć.

Zdjęcia z CSm: http://csm.umlub.edu.pl 

Galeria zdjęć

Ostatnia modyfikacja: 26-01-2018
Utworzone przez: Wojciech Pajestka
Opublikowane przez: Wojciech Pajestka

INSTYTUT MEDYCZNY
UP im. Jana Grodka w Sanoku
Budynek B, pok. 106

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 961
Sekretariat 13 46 55 960
medyczny@pwsz-sanok.edu.pl