Sympozjum w Koszycach

15.12.2022

Dnia 1 grudnia 2022 roku nauczyciele akademiccy z Instytutu  Medycznego mgr Lucyna Gazdowicz, mgr Wojciech Gierlach, mgr Edyta Krowicka oraz mgr Krzysztof Sośnicki wzięli udział w międzynarodowej konferencji pn. „SYMPOSIUM ON NEW ERA IN MEDICAL EDUCATION” w Uniwersytecie Pavla Jozefa Šafárika Koszycach (Słowacja).

W trakcie konferencji przedstawione zostały zagadnienia z zakresu metod nauczania na odległość oraz zastosowania symulacji medycznej w kształceniu studentów na kierunkach medycznych. Po zakończeniu części teoretycznej, uczestnicy wzięli aktywny udział w warsztatach symulacji medycznej, które odbyły się w Centrum Symulacji Medycznej (CSM). W czasie sympozjum możliwa była wymiana doświadczeń dotycząca kształcenia w zawodach medycznych przez nauczycieli z różnych ośrodków akademickich w ramach zorganizowanego panelu dyskusyjnego.  

Galeria zdjęć