Szkolenie na temat opieki nad pacjentem ze stomią

29.11.2022

W dniu 16 listopada 2022 roku w Instytucie Medycznym odbyło się szkolenie prowadzone przez pielęgniarkę stomijną mgr Annę Rakoczy oraz przedstawiciela firmy ConvaTec Andrzeja Sajka na temat „Opieki nad pacjentem ze stomią”. W trakcie zajęć przedstawione zostały tematy z zakresu klinicznych podstaw wyłonienia stomii, wyznaczania miejsca stomii, zaopatrzenia i doboru sprzętu stomijnego, pielęgnacji stomii oraz skóry wokół niej oraz zalecenia dietetyczne,i aktywność fizyczna  pacjenta ze stomią. Szeroko omówione zostały również powikłania po zabiegu wyłonienia stomii i rodzaje podejmowanych interwencji.  Poruszono także temat praktycznego zastosowania sprzętu i akcesoriów stomijnych w celu poprawy jakości życia chorych.

Po zakończeniu części teoretycznej szkolenia, uczestnicy mieli możliwość samodzielnego zaopatrzenia stomii jelitowej oraz zapoznania się ze sprzętem i akcesoriami stomijnymi obecnymi na rynku. Szkolenie stworzyło możliwość wymiany doświadczeń zdobytych w procesie dydaktycznym oraz w trakcie pracy z pacjentami stomijnymi.