Wizyta studyjna nauczycieli akademickich z Instytutu Medycznego w Medevac Hub - Jasionka

28.11.2022

Dnia 18 listopada 2022 roku nauczyciele akademiccy z Instytutu Medycznego odbyli wizytę studyjną w podrzeszowskiej Jasionce, gdzie powstał pierwszy w Polsce Medevac Hub medyczny dla ukraińskich chorych ewakuowanych do specjalistycznych europejskich ośrodków medycznych m. in. w: Niemczech, Francji, Szwecji, czy Norwegii  (pcpm.org.pl).  

Wizyta miała na celu poznanie organizacji oraz specyfiki działania Centrum w zakresie udzielania pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia rannym, przewlekle i ciężko chorym pacjentom z Ukrainy. W czasie wizyty odbyło się spotkanie szkoleniowe z osobami reprezentującymi Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej – bezpośrednio zarządzające „medycznym hubem”: st. bryg. w st. spocz. Sławomirem Kluskiem – kierownikiem Centrum, st. bryg. w st. spocz. dr Janem Ziobro – zastępcą kierownika Centrum oraz mgr Piotrem Rakiem – koordynatorem medycznym.

Wizyta była okazją zdobycia nowych doświadczeń w zakresie udzielania pomocy medycznej w nadzwyczajnych okolicznościach spowodowanych konfliktem zbrojnym. W następnym etapie planowana jest kolejna wizyta z udziałem studentów Uczelni działających w studenckich kołach naukowych z kierunków: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i bezpieczeństwo wewnętrzne.