Otwarcie Centrum Symulacji Medycznej

24.09.2021

We wrześniu 2021 roku oddano do użytku Centrum Symulacji Medycznej (CSM). Obiekt został zrealizowany w ramach projektu pn. Budowa Centrum Symulacji Medycznej dla kierunków pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne oraz wyposażenie pracowni i laboratoriów dla kierunku mechanika i budowa maszyn w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku – nr RPPK.06.04.02-18-0001/18.

W otwarciu Centrum Symulacji Medycznej (CSM) w dniu 21 września 2021 r. udział wzięło 44 rektorów i prorektorów publicznych uczelni zawodowych z całego kraju. Otwarcie uświetnili m.in.: dr Adam Niedzielski - Minister Zdrowia, prof. dr hab. Stanisław Wrzosek – Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Waldemar Siwiński - Założyciel i Prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, Piotr Ziółkowski - Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Miar, parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. W dniu 14 listopada 2021 r. gościem szczególnym CSM był Minister Edukacji i Nauki dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL.