Wizyta studyjna nauczycieli akademickich i studentów na Uniwersytecie Kaliskim

21.12.2023

W dniach od 15 do 17 listopada 2023 roku na Uniwersytecie Kaliskim im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu odbyła się wizyta studyjna, w której uczestniczyli studenci pierwszego i drugiego roku kierunku Pielęgniarstwo (studia I stopnia) oraz nauczyciele akademiccy Instytutu Medycznego Uczelni Państwowej im. Jan Grodka w Sanoku: dr n. o zdr. Izabela Gąska – dyrektor Instytutu Medycznego, mgr piel. Elżbieta Kaczmar - kierownik Zakładu Pielęgniarstwa ds. studiów I stopnia, dr n. med. i n. o zdr. Mateusz Niemiec -   kierownik Zakładu Fizjoterapii, dr n. med. Grażyna Rogala – Pawelczyk, mgr Marzena Szuwalska, mgr Lucyna Gazdowicz, mgr Edyta Krowicka, mgr Małgorzata Dżugan.

Celem wyjazdu było poznanie zasad funkcjonowania kierunków medycznych na Uniwersytecie, a w szczególności kształcenia z wykorzystaniem metody symulacji medycznej. W czasie wizyty studyjnej studenci oraz nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z działalnością Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, wchodzącego w struktury Wydziału Medycznego i Nauk o Zdrowiu w którym zajęcia odbywają studenci kierunku pielęgniarstwo oraz położnictwo.  Dyrektor Centrum Symulacji Medycznej – prof. Wojciech Grzelak oraz studenci koła naukowego kierunku położnictwo, przedstawili infrastrukturę, organizację oraz wyposażenie poszczególnych sal i poszczególnych pracowni  podkreślając własne walory dydaktyczne i naukowe placówki.

Zwizytowano między innymi sale: opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności,  pediatryczną i położniczą, symulacji z zakresu ALS i BLS, ćwiczeń umiejętności technicznych oraz ćwiczeń z pacjentem niepełnosprawnym. Studentki Uniwersytetu Kaliskiego zrzeszone w Kole Naukowym Położnych przygotowały i zaprezentowały poród fizjologiczny oraz patologiczny na symulatorze wysokiej wierności. Uczestnicy wyjazdu zapoznali się również z eksponatami i materiałami zgromadzonymi w sali historii pielęgniarstwa.

Dodatkową atrakcją wizyty był pobyt w laboratorium kryminalistycznym i robotyki oraz odbycie zajęć na strzelnicy laserowej, funkcjonujących w strukturach kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na kaliskiej Uczelni. Za tą część odpowiedzialna była dr Zofia Marcinik. W ostatnim dniu wizyty uczestnicy mieli możliwość obejrzenia całego kampusu Uniwersytetu oraz Wydziału Politechnicznego, mieszczącego się przy ul. Poznańskiej w Kaliszu, za który odpowiadała mgr Marta Podwapińska.

W czasie wolnym w godzinach wieczornych uczestnicy wyjazdu poznawali walory turystyczno - kulturowe miasta, spacerując po urokliwych uliczkach kaliskiej starówki oraz odwiedzili Narodowe Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

 

Sprawozdanie przygotowała: dr n. o zdr. Aneta Mielnik

Galeria zdjęć