Profilaktyka wad postaw - warsztaty na fizjoterapii

29.02.2024

W dniach 19, 20 i 26 lutego w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku odbywały się warsztaty dotyczące profilaktyki wad postaw, które były adresowane do uczniów klas czwartych i piątych szkół podstawowych z Sanoka i okolic.

Warsztaty miały na celu propagowanie wśród młodych ludzi wyrobienia właściwego nawyku dbałości o własną sylwetkę oraz świadomości, że utrzymywanie prawidłowej postawy ciała ma znaczenie dla kompleksowego i właściwego rozwoju psycho-ruchowego młodzieży. Przybyli z nauczycielami uczniowie mieli więc okazję zapoznać się z nieprawidłowościami posturalnymi w formie teoretycznej i praktycznej. W warsztaty zaangażowali się także studenci pierwszego i drugiego roku kierunku Fizjoterapia i pod opieką wykładowców aktywnie włączyli się w pracę z dziećmi. Uczniowie z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w warsztatach, wykonując odpowiednie ćwiczenia pod nadzorem osób prowadzących.

Bardzo ważnym elementem spotkania była część poświęcona samej diagnostyce wad postaw. Fizjoterapeuci przeprowadzali badanie postawy u uczniów. Zebrane informacje zostały przekazane rodzicom, tak aby mogli zapoznać się z ewentualnymi nieprawidłowościami  rozwojowymi aparatu ruchu ich dzieci i mogli zareagować w okresie, kiedy korekta postawy  jest możliwa do przeprowadzenia i daje najlepsze efekty.

Dyskusja, jaka nawiązała się z uczniami była doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy uczniów na temat edukacji posturalnej i znaczenia jej w okresie dorastania. Śmiało można uznać warsztaty za udane i jednocześnie życzyć uczestnikom warsztatów, aby zaszczepiona ciekawość poznawcza skutkowała unikaniem złych nawyków posturalnych w życiu codziennym. Życzymy wszystkim miłym gościom, aby spędzony w murach naszej Uczelni czas był dla nich owocny i stanowił ważny krok na drodze dorastania i przeniesienia zdobytych w młodości nawyków zdrowotnych na dobre samopoczucie w wieku dorosłym.   

Galeria zdjęć