Wyjazd nauczycieli akademickich do Uniwersytetu Medycznego Paraskewa Stojanowa w Warnie - Bułgaria

17.03.2023

W dniach od 27 lutego do 3 marca 2023 roku nauczyciele akademiccy z Instytutu Medycznego -  mgr Lucyna Gazdowicz, mgr Edyta Krowicka, mgr Krzysztof Sośnicki oraz mgr Wojciech Rogoz przebywali w Uniwersytecie Medycznym im. Paraskewa Stojanowa w Warnie w Bułgarii w ramach programu Erasmus+. Celem wizyty w Katedrze Ochrony Zdrowia była wymiana doświadczeń w zakresie systemu kształcenia oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych studentów na kierunkach medycznych w obu krajach w Polsce i Bułgarii.

W trakcie pobytu każdy z nauczycieli przeprowadził trzy wykłady dla studentów kierunków Pielęgniarstwo i Położnictwo, które spotkały się z dużym zaciekawieniem słuchaczy. Szczególne zainteresowanie uczestników wzbudziła prezentacja infrastruktury i prowadzonych zajęć z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania w Centrum Symulacji Medycznej prowadzonych na kierunkach Pielęgniarstwo i Ratownictwo medyczne w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku. W trakcie spotkania możliwa była wymiana poglądów i zadawanie pytań. Oprócz wykładów nauczyciele z Polski mieli możliwość zapoznania się z infrastrukturą, wyposażeniem i funkcjonowaniem Uczelni w Warnie, a po zajęciach z walorami geograficznymi i kulturowymi Bułgarii. Bogaty program obejmował m.in. spotkania z: kierownictwem Instytutu Zdrowia Publicznego, w skład którego wchodzą zakłady: Pielęgniarstwa i Położnictwa, koordynatorem programu  Erasmus+ oraz wykładowcami Uczelni. W czasie pobytu zagranicznego nauczyciele z Polski wizytowali dwa szpitale kliniczne w Schumen - jeden o profilu onkologicznym, a drugi kardiologicznym.

Obie strony zadeklarowały chęć dalszej współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus+ oraz działalności naukowo - dydaktycznej w tym realizacji projektów badawczych zarówno dla nauczycieli akademickich, jak i studentów.

Galeria zdjęć